Gebruiksvoorwaarden

Dit document bepaalt de modaliteiten en voorwaarden waaronder enerzijds Terragame Center, hierna aangeduid met de UITGEVER, de site en de diensten op de site, ter beschikking stelt van de gebruikers en anderzijds de wijze waarop de gebruiker toegang heeft tot die site en er de diensten gebruikt.

Elke overeenkomst met de site is ondergeschikt aan het respecteren van deze voorwaarden.

Voor de gebruiker houdt de toegang tot de site van de UITGEVER op de volgende URL: https://www.terragamecenter.com in dat alle hierna beschreven voorwaarden zijn geaccepteerd.

Intellectueel eigendom

De algemene opbouw van de site van Terragame, evenals de teksten, graphics, afbeeldingen, geluiden en video’s waaruit deze is samengesteld, zijn het eigendom van de uitgever of van zijn partners. Elke weergave en/of reproductie en/of exploitatie van een deel of de gehele inhoud en diensten die worden aangeboden op de site van Terragame, op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Terragame en/of zijn partners, is strikt verboden en kan worden gezien als een inbreuk in de zin van de artikelen L 335-2 en volgende van het Franse Wetboek van intellectueel eigendom.

De merknamen “Terragame”, “Terragame center” zijn gedeponeerde handelsmerken van Terragame sprl. Elke weergave en/of reproductie en/of exploitatie van een deel of het geheel van deze merken, van welke aard dan ook, is volledig illegaal.

Er mag geen enkele weergave, zelfs niet gedeeltelijk, van deze site worden gemaakt zonder de toestemming van de hoofdredacteur, zoals bedoeld in artikel L.122-5 van het Franse Wetboek van intellectueel eigendom.

Alle onderdelen van deze site, met inbegrip van de downloadbare documenten, zijn rechtenvrij. Met uitzondering van het illustratiemateriaal is de weergave van de pagina’s van deze site toegestaan, op voorwaarde dat de bron ervan wordt vermeld. Ze mogen niet worden gebruikt voor commerciële of reclamedoeleinden.